אילן לנדסברג-העברה:בדיחה =מי עשיר ?

בני דתות שונות נפגשו לשיחה בארוחת הבקר, אומר הקתולי:

אני מתכונן לקנות את  הסיטיבנק,אומר הפרוטסטנטי ואני מתכונן

 לקנות את ג'נרלמוטורס,אומר המוסלמי אני עשיר מאד ואקנה

 את מייקרוסופט,הסתכלו השלושה על היהודי  שלא מיהר להגיב,

בסוף אמר דרך אגב .אני מצטער,אני לא מוכר….