שירי ועיבודי טובה פורת (הדרן)

נטליה : איך צעירים היינו 

 נטליה : ראז'שינקעס מיט מאנדלען   

טובה פורת :סלים שבלים שיר חדש לשבועות ! חג שמח

 

טובה פורת :השיר כנרת אהובתי

 

טובה פורת: ירושלים שירי לנו שיר

 

טובה פורת שולחת שיר בביצוע מירב כהן

 

טובה פורת>שיר חדש :הר כרמל שלי

 

טובה פורת: לכבוד חג השבועות:

 

טובה פורת :לכבוד יום האישה-כולל מופע בבית הנשיא בשנים קודמות

 

טובה פורת: "הרמוניה"

 

טובה פורת: הדלקתי נר...

 

בלי אף ביצה

 

טובה פורת: "בית הכנסת הלבן של סטולין"

 

בנציון מנחמי-בונה הכנורות

?? ???? ????? :    (???? ??????? ??????? -????? ????? ???)

??? ????? ??-???? ???? 1936  ???? ????? ?' 97  (???? ???? ????????) ?????, 

????? ??? ????? ???? ??? ?????? ??? ??? 3 ???? ??? ???? ??? ??? ,???

?????? ?? ???? ?? ???,????? ??? ??? ???? ????? 1938 ??? ?????? ????

????? ?? ????? ,???? ????? ????? ??? ????, ??? ????? ????? (???) ???

??? ??? ???? ,??? ??? ,??? ??? ??? ????? ????? ??? ???? ????,,??? ???????

???? ?? ????? ?????? ?? ??? ????? ,???? ???? ???? ???,????? ?? ??????,

??? ?? ?? ?? ???? ?? ?????? ,??? ???? ??????  ????,???? ???? ??? ????? ?????

 "???? ????????" ???? ???? ???? ,??-???? ,,

???? ???????? ???? ?? ???? ????? ????? >  ???? : ???? ????????