6.5.10  נילי:   חורשת האקליפטוס...השיר מוקדש באהבה לכל חניכי ומדריכי התנועה המאוחדת בקריה

    שהפעולות  וערבי הששי נערכו בצל חורשות האקליפטוס, גם האומגה והטרזן…  <     אומגה          

    הביצועים של השיר חורשת האקליפטוס:  

     אופירה גלוקסא     לאה  שבת     אישתאר     זמרת בולגריה    וגם ריקוד בטן

 

  הצילומים :

 פרח האקליפטוס-גייזי   ע"י התנועה המאוחדת   ילדי המאה הקודמת   מתחם שדות ים

 

  מאילנה הדר   עזובה    ליד תחנת הרכבת   ליד המסילה  יעל וגזע    ע"י הנוער העובד    אבא גזע