25.3.10  נילי:  "שיטה כחלחלה"      

 

 בזמר : עצי שיטים עומדים

 

 תמונות :  שיטה-מצילומי מוטקה ברק       מצילומי גייזי-1      מצילומי גייזי-2   מצילומי גייזי-3

 

  מצגת : השיטה הפורחת מביאה את האביב        אודות השיטה  הכחלחלה 

 

  בעיר ההריגה  >    השמש זרחה  השיטה פרחה והשוחט שחט=ח.נ.ביאליק