14.4.08 זכרונות קרית חיים (מכתב מראובן פרי / פיטרקובסקי)

 

שלום גייזי,

ראובן

קבוצת שחר גורדוניה 1945 > http://www.pbase.com/geyzi/image/95620166

עגנון-: שגדעון מנדובסקי הביא מגרמניה > http://www.pbase.com/geyzi/image/95475680