קצבת זקנה   התווים> http://www.flickr.com/photos/geyzi_shavit/3006310748/sizes/o/in/set-72157601935596377

אנא, שבי, אישה צעירה,

 קהו עיני בלא משקפיים.

לשאלון בקשה לקצבת זקנה

נשיב כאן יחדיו, בשתיים.

 

השם: פרחה שרעבי, רחוב הנביאים עשרים.

חלפו כאשד הימים, ואני כבר בת שישים.

לא, אין לי נכסים, אין לי כסף אין בתים,

עובדת הייתי כל ימי בבית חרושת לחוטים.

 

אנא, שבי, אישה צעירה,

קהו עיני בלא משקפיים.

לשאלון בקשה לקצבת זקנה

נשיב כאן יחדיו, בשתיים.

 

קרובים? אין לי משפחה. אין תומך לעת זקנה.

ובני, עיניו בורקות תבונה, לא חזר ממלחמה.

לא, לא אזכור שנה, כשנותרתי אלמנה,

באבלו אישי קרס, ונפשי גם היא מתה.

 

אל  תבכי, אישה צעירה,

קהו עיני בלי משקפיים,

 שאלון בקשה לקצבת זקנה,

מילאנו יחדיו, בשתיים.