תוכנה לזיהוי בתים  : לרשום במדויק את שם הרחוב כיום  וחובה לרשום מס. בית

http://www.zoomap.co.il/search.asp?citiesText=%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%94

 

רחוב ד' (2)  מ"מגדל המים" ועד הכביש הראשי.

 

1.      בקטע הרחוב הזה, נאסף הרבה מידע בעזרתן של המתלוות אל אבישי  בסיור : כרמלה רכטהנד , רבקלה שולדנפרי  והאחיות סלפ. חומר כתוב, מצולם ומוקלט , כולן יסודיות וחרוצות ולהן התודה. ההגהה של האתר מתבססת על תגובות הגולשים , אני אצרף בתודה ,תיקונים ותוספות כפי שיגיעו אלי, אנא וודאו שפרטי התיקונים או התוספות מדוייקים.

    2.     כל מי שבידו חומר מועיל לידיעת הגולשים, הקשור לרחובות קודמים, גם אותו אקבל ברצון ואצרף למה      שכבר קיים  .    כמו כן אקבל חומר ערוך ומסודר על רחובות נוספים . אפשר לפנות אלי בנידון. שלכם, גייזי.

 

            רשימת הדיירים לפי מספר הבית >  תוספות כותבים  >    "..קול חתן וקול כלה." >    

 

              עדכון מיאיר גוזני :   ד' מס 15 >     

 

            אלבום התמונות   

 http://www.flickr.com/photos/48773464@N00/sets/72157594439595591/ 

 

      מצגת אלבום התמונות: 

http://www.flickr.com/photos/48773464@N00/sets/72157594439595591/show/ 

 

 

                וידאו סיפורי מגדל המים  :  

          http://www.youtube.com/watch?v=pbS2qJpGlg4   

                     

 

 

            וידאו המראות והקולות מרחוב ד' (הדרומי

 http://www.youtube.com/watch?v=i1juYpE89jE