160 משפחות המייסדים של קרית חיים.

הרשימות המצורפות למטה הן טיוטא , אני מפרסמן במטרה

לעדכן את הגולשים .

הערות ,תוספות וכד' אשר הועברו בעבר או יתווספו בעתיד יועברו לעיונו של אורי יסוד

יבדקו ,יטופלו ויתוקנו על פי הקריטריונים שצויינו ע"י אורי,     בקליק >    בכתבה המצורפת

 

מקליקים על תמונה להגדלה > חונים עם חץ העכבר על

  התמונה הכתובה  > כאשר למטה מימין מופיע סימול

הפריסה , מקליקים עליו  לפריסה מושלמת ונוחה לקריאה.   גייזי

 

1>   2>     3> < 4  

 

5>   6>    7>         8>

 

 

הבהרה מגייזי: אני לא מוסמך לעדכן את הרשימות,

אני מצרף שמות לטיוטא על פי מידע מהגולשים ובני משפחה בתקווה ש"בעירונית"

ירימו את הכפפה ויעדכנו את הרשימות באופן מוסמך על פי החומר שנאסף.

 

תוספות :

מרחל רם נדיב: במספר 139 משפ' גורוביניק חסרים שמות ההורים של רינה.

 האב שלמה והאם דבורה.

במספר 216 משפ' נדיב לא רשום שמות הילדים שלהם. איתן נדיב,

רחל רם (נדיב) ק. מוצקין.ואחותי נחמה שפר,שכונת דניה

 

בין המשפחות המייסדות: משפחתי  ומשפחת דודי

א'  74 גולוס אהרון  ושרה ילדיו אביבה כרמלה ומשה

א' 76  גולוס  אברהם וציפורה ילדיו שרה נילי שמואל

בברכה אביבה   גולוס/שורצשילד

 

מרות גלילי/ דויטשר:

בין 20 המשפחות הראשונות היו הורי : איזו יצחק וברונקה ברכה דויטשר- דרור 

גרו ברחוב ב' 19   ילדיהם רות,(דויטשר,דרור),גלילי, בירושלים,דוידסון# 14 

                                  אלי דרור-גר בשודיה