דיוקן עצמי

מסע של חודש אל תוך עצמך

יוסף ברנהרד (הנזי)

                                                         >>>>  הזמנה  לתערוכה     >>> אודות האומן  

                                                                               

האמירה האומנותית שונה מן האמירה במילים. היא ישירה יותר, ובהיותה חזותית היא נוגעת אחרת במקומות אליהם המילים לא מגיעות.

הדיוקן העצמי הוא נושא נרחב ומוכר באומנות ואין כמעט אמן שלא עסק בו. כבר אמרו חז"ל "אדם קרוב לעצמו", ובאשר כך הרי שדמותו היא הדבר הקרוב אליו ביותר. מטבע  הדברים שדיוקנו של  אדם פותח בפניו את האפשרות לנסות להיכנס ולחדור לפנימיותו של עצמו. אותה אפשרות של החיפוש המופלא ממך, איפה ניצב אדם לגבי עברו, כיצד הוא לגבי סביבתו והמערכת של הסובבים אותו ובעיקר איפה הוא קיים לגבי עצמו. במקביל לדיבורים ושיחות המתנהלות על נושאים כאלה, גם באומנות, המניע של חיפושי זהות כאלה, הוא בדרך כלל הרגשת חוסר שביעות רצון, הרגשה של תסכול או אובדן, או בהיפוך גלוי של הגדרות חדשות.

כבר אמרו רבים וגדולים ממני- שיותר ממה שמשמשת תמונת הדיוקן העצמי, אמצעי להסתכלות פנימה לתוך נשמתו של האמן, יותר היא מאפשרת בהסתכלות חשאית, של הצופה והמתרשם בנשמתו שלו, כפי שהיא משתקפת מולו כמו במראה.

אם מגוון הדיוקנאות בתערוכה זו עשוי לשקף בחלקו פני אנשים שונים במקומותינו, בשעות שונות של ימינו, והיה זה שכרי.