27.4.10  גייזי - מנועי משאבות המים בפרדסי עזה וגם ב.....

בפרדסים שבין עזה לנחל עוז היו מותקנות משאבות מים להשקיה, מופעלות ע"י מנוע עם בוכנה אחת.ושני גלגלי תנופה כבדים בצדדים, המנועים האלו השמיעו את רעשם למרחוק בקצב איטי :"טוק- טוק -טוק"  שנשמע היטב גם בנחל עוז.אבל היה הבדל בצלילים   לכל מנוע היה רעש אופייני ו"אישי" : בעלי הפרדסים התקינו בקבוק בפתח המפלט של המנוע,  זווית הבקבוק  וגודלו יצרו צליל אופייני לכל מנוע, כך ישב בעל הפרדס בביתו וזיהה מרחוק את צליל רעש המנוע שלו , מבין מספר מנועים שעבדו  יחדיו באותה העת, ואם נדם  המנוע הוא מיד הבחין ואץ לפרדס לחדש את ההשקיה.

     לימים קנינו בנחל עוז מכבש לחבילות החציר מסוג "וולגר" והיה לו מנוע דיזל בוכנה אחת, דומה מאד למנועי הפרדסים.

  השבת בקרתי במתחם תחנת הרכבת הישנה של יפו והנה אני רואה שם מנוע ומשאבה, שהיו מיועדים  

 למילוי דודי הקיטור של הקטרים והיו אלה אותם מנועים מוכרים....כמובן צילמתי.

 

                                         >>> המנוע ומשאבת המים