30.6.09  גייזי : "יחסי עובד מעביד בקיבוץ" תגובה לכתבה בעיתון להלן:

http://www.mynet.co.il/articles/0,7340,L-3737038,00.html 

                                       (את הכתבה בעיתון קבלתי מידידי יענקלה מלמד  מקב' כנרת)

עוולות הנעשות לחברי קיבוצים מהגיל המתבגר, נשענות על הטענה שאין בקיבוץ "יחסי עובד מעביד"....במילים אחרות  : חבר קיבוץ  שעובד ב"מרכז רווח" עצמאי ומשם משתלמת משכורתו לקהילה,ממנה מקבל החבר תקציב,בשיטה כזו או אחרת,  הוא למעשה כן עובד אצל מעביד,

אבל הקיבוץ בתרגיל "תחוקתי" מונע ממנו את הזכויות הבסיסיות שיש לעובדים בחברה הקפיטליסטית הנורמלית,  בקיבוץ החבר נטול זכויות עובד, נתון לשרירות לב ההנהלה !   בהסדר חוקתי החבר גם לא יכול לתבוע למשפט את ההנהלה, שהיא כן נהנית מסיוע משפטי על חשבון כספו של החבר ! סיוע שהוא לא יקבל אם יתבע את ההנהלה.

צריך להודות על האמת העצובה,הקיבוץ יצר את הקפיטליזים האכזרי ביותר שיש בעולם המערבי בכלל, ובישראל בפרט , הקיבוצניק בקיבוצים האלו כיום הוא  אדם  חסר זכויות ,אין לו אפילו את הזכויות המינימליות שיש לעובד בחברה הקפיטליסטית מחוץ לקיבוץ. ואין אפליה בעולם הגרועה יותר מן האפליה שמעוגנת ב"חוק".    גייזי

 

חוק האגודות השיתופיות,במקורו נוצר בכדי לנטרל את השפעת השלטון הזר על ענייני האגודות.

כיום במדינת ישראל אין שום סיבה צודקת שהחוק החל על כל החברה הישראלית,על כל אזרח ואזרח,

לא יחול על חברי הקיבוצים,שהם כפופים למערכת חוק ארכאית ,המותאמת ל"הגנה" על ההנהלות אבל לא על החבר הבודד .רוצחים וגנבים בקיבוץ כפופים לחוקי המדינה, למה העובדים לא ? גייזי