9.4.07     שיחזור רחוב י"ז (לייב יפה) ,נעשה ע"י דב  אהרונוב  מבית מספר 11.

 

מפה  >

 

תוכנת בתי הרחוב > 

http://www.zoomap.co.il/search.asp?citiesText=%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%94&streetsText=%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%94&buildText=&page=1  

 

 

המשפחות לפי מספר הבתים  >         לישי : " איזה רחוב מוזר "  ?   >

 

 

יקיר אהרונוב  >