קישור לתמונת הבית והרחוב : לרשום שם רחוב מדוייק ומספר בית > 

 http://www.zoomap.co.il/search.asp?citiesText=%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%94   

 http://www.atlasct.com/Israel/Homeless/  < קישור למפת רחובות  

 

 

 

                                        מפתח שמות הרחובות

 

 

מערבית

 

מזרחית

 

חדש

מקורי

 

חדש

מקורי

 

לו

לו

 

אח"י אילת

ראשי

 

אביר מרק

לז

אלכסנדר זייד

א

 

לח

לח

 

הראשונים

ב

 

אנה פרנק

לט

הגדוד העברי

ג

 

החבצלת

מ

 

הנוטר

ד

 

מא

מא

  הככר בתחילת הרחוב:  "דוד כהן"

שרת משה

ה

 

איציק מנגר

מב

 

יציב יצחק

ו

 

מג

אלישבע קפלן

ז

 

ה.לויק

מד

 

השיירה

ח

 

קרפל ליפא

מה

בילינסון משה

ט

 

מו

מו

חומה ומגדל

י

 

בוסל יוסף

מז

שבטי ישראל

יא

 

האשל

מח

 

התאנה

יב

 

מט

מט

 

ברכה פולד

יד

 

הארזים

נ

 

השקד

יג

 

אלונים

נא

 

ד"ר ציפר

טו

 

נב

 

מבצע קדש

טז

 

עשת אביגדור

נג

 

יפה לייב

יז

 

נד

נד

ציזלינג אהרון

יח

 

זלמן ארן

נה

אהרונוביץ יוסף

יט

 

נו

נו

 

יצחק בן צבי

כ

 

בן ציון ישראלי

נז

 

לביא שלמה

כא

 

שאר ישוב

נח

שיטרית בכור

כב  "הפרלל"

 

נט

נט

ששת הימים

כג

 

חפצי בה

ס

 

אלי כהן

כד

 

סא

סא

יבניאלי שמואל

כה

 

בית אלפא

סב

 

כהאן יעקב

כו

 

סג

סג

 

הקיבוצים

כז

 

הקונגרס

סד

 

הפלוגות

כח

 

סה

סה

 

כט

 

חרב לאת

סו

שדרות קרן קיימת

 

 

סז

סז

 

הסנונית

 

 

שדה בוקר

סח

צייטלין אהרון

 

 

 

סט

 

גורדוניה

 

 

ע

דנינו אברהם

 

 

עא

 

פישמן עדה

 

 

אברבנאל דון יצחק

עב

הרצפלד אברהם

 

 

בן עמי

 

אידלסון בבה

 

 

מצובה

 

ברודסקי זאב

 

 

שדרות דגניה

 

גולדפדן אברהם

 

 

הותיקים

 

האיצטדיון

 

 

טרומן

 

 

התקומה

 

 

שדרות ורבורג

 

 

יחיעם

 

 

כברי

 

 

שדרות מח"ל

 

 

משמר העמק

 

 

מיכאל מיכוליס