שלום גייזי.   7.11.06

אני מתייחסת לסיור שלכם בקריה במקומות מוזנחים. צדו את עיני התמונות של בית-הספר לאימון כלבי נחיה לעוורים. בין השנים  1962-1958 הייתי מתנדבת של ד"ר רודולפינה מנצ'ל ועזרתי לה בעבודות משרד בעיקר הדפס של מסמכים וסטנסילים. נידבה אותי לעניין זה גב' מוטיה מלמד אשתו של הבוס שלי בנציבות שירות המדינה בחיפה שם עבדתי.מוטיה מלמד הייתה מתנדבת קבועה למען העיוורים בחיפה, וכך הייתה קשורה לד"ר מנצ'ל. הזוג מנצ'ל היה זוג מופלא, הוא קרא לה דולפי והיא קראה לו רודי. היא השקיעה את כל חייה באימון כלבי נחיה לעוורים ( הזוג היה חשוך ילדים). לאחר שעברתי לירושלים בשנת 1962 לא עקבתי אחרי הקורות אותם ואינני יודעת מה קרה להם.   אורה יוליוס