28.9.06

 

רחוב ב' ,  "רח' הראשונים"

 

רשימת המשפחות של יורם סתו >>

 

  1<בית דשבסקי   ב' 5

 

              <      <במספר 74 גר עמי גדיש/גולדשטיין :טייס מצטיין מפקד טייסת קרב

          

                                               נפל אוקטובר 1973.

   <  ב-72 גרה משפחת גבאי

 

  3  < בית הכנסת הגדול של קרית חיים

 

  4  < ב'-91   כאן גרה מורתנו האהובה שרה קיפניס

                                              קוזירובסקי,   אמא של עזריה אלון ,יפה וכרמלה.

                          

  5 < ב' 89 כאן גרה משפחת טודרס.

                                     הסיפור על בית טודרס >  http://www.gshavit.net/wordDocs/Sipurim/Todress.htm 

                                      מיצחק טודרס >  

6< ב' 92 הבית של רחל ברק  (ושל דוד ז"ל)

                                          לפני כן היה כאן בית משפ' סבאג (אבא של רחל)

 

7< כאן עמד בית משפ' רשקס, המפעיל של מכונת

                                        הקולנוע  והתרגום.

 

8 < ב' 45 בית משפ' בן יעקב

 

 9. < ב'47 בית אורני.   על משפ' אורני >  

 

    10< ב' 71 כאן עמד בית רוטבליט

 

11< בית ידידיה : שוחט ומוהל .        סיפורים > 

 

   12<  בית הכנסת הספרדי.

 

 בית זילברגלייט מס. 95  >

                             תוספת מתמי ישראל >>    

 

 

תמונת תושבים מרחוב ב'   ,אלוני סבאג, שיטרית ובר ועוד.

http://www.pbase.com/geyzi/image/114571840