מענטשלה  :  מאת  ישראל נכטיילר

 

 

http://www.flickr.com/photos/geyzi_shavit/3569566616  

 

    למעלה - הוא; למטה - היא

                    כדרך לדו-קיום

 

מנטשלאך הם אנשים לכל דבר/ יש נקבה ויש זכר/

אתם אולי אינכם מאמינים/ שלמנטשלאך יש שני מינים.
 
כעת על המשמר זו הגברת/ עד לשעת חלוף המשמרת/

אישון אשר ממעל/ אולי חבר אולי הבעל.
 
אולי הוא רק נראה/ או שמא זו עובדה/

המנטשלה הזה/ הוא מגדוד העבודה.
 
ויש מספרים שבאותם ימים/ הגברים ביפו היו עובדים/

והנשים, זו עובדה,/ נשארו לבד ללא השגחה.
 
לכל גברת היה אז מאהב/ שבחשאי אליה היה מתגנב/

 את התריסים היו סוגרים/ ואז כולם היו יודעים.
 
ובערב הבעל מהעבודה ביפו שב/ את התריסים פותח/

והמאהב שברחוב אורב/ יודע שזה לא הזמן להתגנב.

ישראל נכטיילר