מָשָה  מִנִּבְכֵי  חֶלְשוֹנוֹ

                                               פרק  כ"ג                מאת משה ברק-גבת

 

כַּפְתֵּל

במקום לעשות מניפולציה

 

למילה "מניפולציה" יש כיום משמעויות רבות. לפי המילון העברי של אבן שושן והמילון הלועזי של פינס מדובר בידיים המטפלות בדבר מורכב, או מדוייק, המחייב תפניות ופיתולים בלתי צפויים. במובן זה הפך בהשאלה לזריזות בכיוונים בלתי צפויים להשגת מטרות שמעבר לכשר ולראוי המובן מאליו.

המילה מניפולציה מקורה במילה MANUS  = "יד"  ו-PULUS = מלא. פעולה "במלא כף יד".

אנו מתחילים במקור הלטיני, ואת היד MANUS אנו מתרגמים במילה "כף". זוהי "כף היד" שיש לה גם "מלוא כף יד".

ענין ה"מלאות" איננו משמעותי בכל הפירושים והשימושים שהתפתחו בשפות אירופה ובעגה העברית.

לעומת זאת שולט המושג על הכושר לפעול ו/או ללכת בכל מיני דרכים בלתי צפויות, פתלתלות. כך בחיי המעשה וכך במובן המושאל. לכן אני מציע לחבר ל"כף" את השורש "פתל" וכך להגיע לשורש "כַּפְתֵּל"

על משקל השורשים המרובעים: סרבל, כפתר, כרבל.

מניפולציה תיקרא כפתולת

מניפולטור - כפתולן

לעשות מניפולציה - לְכַפְתֵּל. כך נאמר בבנין פיעל: כיפתלתי - בעבר; מכפתל - בהווה; אכפתל - בעתיד;

 

מיצירת שורש זה נוכל לפתור עוד שני יעדים שלא נפתרו עד כה.

- כפתָּליה כחיבור של נפתולים וכפיה יכולה לציין "הארכת דרך" ההיפך מ"קפנדריה" שהיא קיצור דרך.

- כפתולר עשוי להיות שמו של אומן שאינו צורף של ממש, אך מצטמצם ביצירת עדיים מתייל (חוט מתכת) מפותל בידיו (ובעזרת מלקטת)

  

משה ברק-גבת