פסח ומצע !

 

כאנשים חופשיים מתרי"ג אנו עומדים בכל שנה ערב פסח בפני הסירוב לחוג את החג עם כל דקדוקי העניות הדתיים. אך לעומת זאת קשה לנו לוותר על אירוע כזה, שהוא עוגן בשורשי הוויית חיינו, חג לנשמה ולחזון. אך בקלילות התקשורתית של כפר עולמנו הקט, יש חשש שהוא יאמץ אופנות זמניות מעט משלנו ולרוב משל האחרים, וכך יהפוך במקרה הטוב, גם כן לסתם "חג שמח", ואנו נאבד עוד קטע של תוכן יהדותנו.

לכן כתבתי "מצע" ולא מצה. כי מדובר בהמשך חיים של אושר והנאה הכרוכים במצא אישה מצע טוב" מחד גיסא אם גם מצע רעיוני לגוף ולנפש מאידך גיסא.

 

לכן בחרתי לברך כך:

 

  למקדשי חג התהוות

  ישראל  בישראל !

 

  עם גוף חוּלין, לא חוכמה

  ששָמֵחַ לנו  - זה מה יש!!

  אין זו אגדה,

  כי אם הגדה

  הפונָה בחג זה גם לנשמה,

  כפסח בסדר מלהיב מרגֵּש,

  גם כאשר

  אינו כָּשר.

                                מיחלים

                                         מיקי ומשה ברק - גבת