=220=

 

רמאות

 

רמאות קבלה גושפנקא,

ישירות מדאורייתא,

בעזות פרשה כנפיים,

וכבשה את השמיים.

מי ברגל, מי ברכב,

מי דורס כל גוש ורגב

וההמון, רק שממון,

לא רואה, עסקי ממון,

זאת אמר בקול מאוב,

השופט סטרשנוב.