4.7.07          נועם לניר הבן של מיכל לניר ברזילי  מרחוב י"ג ,עושה חייל בעסקים.  מאת יעל וגייזי.

 

לפני שנים מעטות, נסענו ברמת השרון לבית משפחתה של אביגיל בתה של יעל, סמוך לבית עצר אותנו גבר

ושאל: הייכן יושבים כאן "שבעה" משפחת ברזילי ?  האיש לא זיהה אותנו , אלא רק לאחר שאנו זיהינו אותו מיד :

 " אתה אלקנה ייגר" הקרייתי , היית בן כתתו של אחי דב....(בינתיים אלקנה גם נפטר)וכך השיחה התמשכה הלאה....

 הסתבר כי כאן ליד ביתה של אביגייל גרה מיכל לניר אישתו של טייס חיל האויר אבי לניר שסיפור גבורתו: נפילתו ומותו

 בשבי יסופר בקרוב כאן. בינתיים מוגש קטע עיתון המתאר את דרכו של בנם נועם בעסקים:

את המאמר ב"ידיעות" מצאה והביאה לדפוס" באתר :יעל איתיאל חרלף.

 

http://www.pbase.com/geyzi/image/81642331/original    המאמר בתמונה מוגדלת  ORIGINAL

 

http://www.pbase.com/geyzi/image/81642331/large    המאמר בתמונה LARGE  ׁ(קטנה יותר)