8.2.08  אברהם ענבי בן קרית חיים הלך בשבי הלבנוני באוקטובר  1947 : מעתון "הקיבוץ"

                                  הביא "לדפוס"   : אבישי ברק              עריכה : גייזי

 

עיתון קיבוץ > חזרה מהשבי הלבנוני  5 פלמחניקים מהכשרת גבת,   ...

 

 

ספרו של דב גביש >  > בשבי לבנון

 

  

"תמונת השער"  >   בחזרה מן השבי

 

אברהם ענבי  >    מודל 2005     

 

מושיק טימור משוחח   ,על השבי בלבנון 1947

וידאו בשלושה חלקים:

מושיק טימור> עם דב גביש

מושיק טימור עם שייקה גביש מיפתח

מושיק טימור עם אברהם ענבי

1.6.09  הקליט וערך: גייזי

אברהם ענבי > חוגג  80בסגנון קרית חיים של פעם