פלורי ויאיר – על תערוכתו של סידר כהן:"תמו ימי התום"

 קרוב משפחה של פלורי סידור כהן ,מציג בפארק רעננה,

במבנה ליד האגם, תערוכה המנסה להתמודד

עם הזיכרון של המלחמות והחוויות שהשאירו בלוחמים.

במשך חודש יולי מומלץ לבקר.

 פלורה ויאיר

  על התערוכה > תמו ימי התום

   המצגת > תערוכת ימי התום