מזיכרונות איתן הלפרין ז'ל

מתוך הרשימה של איתן הלפרין "בית אבי" במדור ארכיון באתר

יום אחד הצליחו הש"י לעלות על קו הטלפון שחיבר את מפקדתו של "קאוקג'י" שישבה בלבנון עם מפקדת הצבא הבריטי שנמצא ב"סטלה מריס".

מצאו שהמקום המתאים אליו יגיע קו הטלפון הוא ביתם של הורי וכך היה. הטלפון הותקן באחד החדרים ישבו והאזינו 91 שעות ביממה. חברי ההגנה ששרתו במשטרה הבריטית אשר ידעו ערבית ,גם אמי שידעה את השפה ישבו ושמעו את כל ההודעות והפקודות שהועברו בין המפקדות .כאשר הגיעה ידיעה כלשהי על כוונת הערבים או הבריטים אמא קראה לי נתנה לי פתק רכבתי על האופניים והבאתי אותו למרכז ,זה היה ברחוב ג' הבית השני מהכביש הראשי.שם הוחלט איך ומה לעשות. כך ידעו על תכניתם של הבריטים למסור מקומות אסטרטגים לערבים בחיפה .לתת להם את בתי הזיקוק את הנמל, כאן התקבלה ההודעה על שיירת הנשק .משאיות עם נשק רב ותחמושת עברה את ראש הנקרא את נהריה ואת עכו בדרכה לחיפה אל הלוחמים הערבים . ההגנה הכינה מארב בכניסה הצפונית לקרית מוצקין והשמידה את השיירה .בהתקפה זאת נהרגו שני לוחמי פלמ"ח עמנואל לנדאו ונועם פסמניק ז"ל. אברהם אביגדורוב נפצע קשה אך החלים.

על פעולה זאת אברהם אביגדורוב ועמנואל פסמניק קבלו את אות הגבורה….