Get Adobe Flash player

גייזי: שפני סלע בין זיכרון לפורדיס

בשבת עמדתי מעל המצוק הצפוני של גבעת עדן בזיכרון יעקב  המשקיף לפורדיס, כשלמטה התחמם לו שפן  על הסלעים שבתחתית המצוק.נראה שהוא התעניין בי לא פחות ממה שאני התעניינתי בו.

שפן הסלע