Get Adobe Flash player

דן ברטלר מנפאל > לקלוע "בול" למטרה

הייתי בהודו ונפאל ובמקרה גיליתי בדואר של פוקרה בנפאל בול שהוציאה נפאל ב 2012 עם ההר הגבוה והמקום הנמוך בעולם, זה בול מעניין לדעתי שבו מדינה בעולם מסכימה לשים את הדגל של מדינה זרה (ישראל) על הבול שלה, 

לוחצים  וקולעים "בול "  > למטרה

דן