Get Adobe Flash player

גייזי:"ברד לעניים"

התקנאתי (שלא נדע) בידידי הירושלמים שטובעים בשלג, ובבוקר ששי פתחתי את החלון אולי גם כאן על רכס הכרמל יהיה משהו מהלבן הזה....יעל קראה בקול :"ברד ברד" ולי זה הזכיר את קולות החוצבים  הערבים בחיפה שצעקו "ברוד ברוד" להזהיר מפני הפיצוצים... ואכן לשניה קלה בלבד ירד גם כאן (לא בדרום ספרד) ממש ברד ,אפשר לספור את הגרגרים-גייזי

 

מילון פולקלורי