Get Adobe Flash player

גייזי :שיחזור הסרט רוקי חוזר-מזכיר לי...

בוידאו המצורף המראה את שיחזור הסרט שנעשה גם במקור בפילדלפיה, לקראת הסוף החבורה רצה במעלה המדרגות של המוזיאון לאמנות בפילדלפיה.. לי זה הזכיר תמונה שצילמתי לפני 18 שנה ראו בהמשך.

וידאו > רוקי חוזר.....

שתי תמונות > בהפרש של 18 שנה