Get Adobe Flash player

דן שמחוני:רשמי שייט- "לא היינו כלואים באוניה כל הזמן"

דן שמחוני:רשמי שייט- "לא היינו כלואים באוניה כל הזמן"

האלבום > הצילומים

מצגת > מתמונות האלבום   


היו לנו כמה חופשות חוף
חופשות קצרות
לרדת
לדרוך
לטעום
ולחזור

הביקור באתונה היה המעניין ביותר
המרגש ביותר

האקרופוליסהעיר העליונה
עם אבנים כבדות ומסותתות
כמראה אבני הכותל
אך הונחו כמה מאות שנים לפניו

גם בבית-כנסת ביקרנו
לא מאז. מעכשו

חמישה נמלים ביקרנו בדרך
בארבעה מהם בתי-כנסת
חלקם עתיקים
ובחמישי פשוט לא הספקנו
אבל חלק היהודים שם היה גדול

יהודי יהיה זר בכל מקום
ולא זר לגמרי בשום מקום

גם הצצנו לפתחו של השוק
ונגמר הזמן

הנמל הבא: איזמירמן
היו לנו כמה חופשות חוף
חופשות קצרות
לרדת
לדרוך
לטעום
ולחזור

הביקור באתונה היה המעניין ביותר
המרגש ביותר

האקרופוליסהעיר העליונה
עם אבנים כבדות ומסותתות
כמראה אבני הכותל
אך הונחו כמה מאות שנים לפניו

גם בבית-כנסת ביקרנו
לא מאז. מעכשו

חמישה נמלים ביקרנו בדרך
בארבעה מהם בתי-כנסת
חלקם עתיקים
ובחמישי פשוט לא הספקנו
אבל חלק היהודים שם היה גדול

יהודי יהיה זר בכל מקום
ולא זר לגמרי בשום מקום

גם הצצנו לפתחו של השוק
ונגמר הזמן

הנמל הבא: איזמיר