Get Adobe Flash player

הטכניקה של צילומי אברהם שפיץ

 הטכניקה מתבססת על מערכת הבזקים בזמן קצר מאוד (50 מייקרו) ומרווח בין הבזקים של כ 30ms .המצלמה פתוחה ל0.5 שניות.הרקע השחור מושג על ידי פיסת בד שחורה התלויה בין 2 עצים.הציפור היא קולברי ממשפחת יונקי הדבש ובצילום זן אנדמי לברזיל

 

הקולברי > צילומי אברהם שפיץ

 

 צופית ארץ ישראלית 

הצופית והקוליברי > ממשפחת יונקי הדבש 

אלבום צילומים