Get Adobe Flash player

גייזי:סרט באורך 52 דקות - "שכרון מעמקים"

http://www.youtube.com/watch?v=cE_6Hd99-gk

הסרט הוא תעוד שתי תאונות צלילה באתר ה- "בלו הול" שבדהב או כפי שנקרא בפי הבדואים "ניקבת שאהין" תאונה אחת הסתיימה באופן טראגי במותו של צולל ואילו בשניה דרמטית לא פחות הצולל ניצל-בנוסף תיאור מפורט של ניסוי בתא לחץ בתנאי הלחץ של האתר בעומק 50-60 מטר בפיקוח ובהסבריו של ד"ר יהודה מלמד מומחה  לרפואת צלילה.   מ-1968 עד היום מצאו את מותם כ-100 צוללים באתר "המקולל" האתר מרהיב ביופיו ומהווה משיכה לצוללים ולהרפתקנים למיניהם.

בתאונות צלילה בכלל ובמקום הזה בפרט לרוב מעורבים אי הכנת ציוד כנדרש,ציוד לא תקין ובעיקר הפרה חמורה של חוקי הצלילה !!! לי אישית זכורות התאונות המצויינות בסרט וגם חלק מהדמויות "גיבורי הפרשות" מוכרים לי-מאחר ואיני רוצה להסתמך על זכרוני בעניין כה רגיש,אציין רק את מה שנראה בסרט ומן העדויות  שנמסרו בו: לגבי הצולל שניספה יש סימני שאלה לגבי תכנון הצלילה כיצד נגמר האויר במיכלי אחד הצוללים ? והדבר השני שבולט הוא הפרדות בני הזוג דווקא בעומק קריטי,הקפדה על צלילה בצמידות הוא חוק בל יעבור ובתנאי הצלילה בה קרה האסון זהו תנאי שלא ניתן לפשרות, עם יש אפילו חשש קל שבן הזוג מקבל שכרון מעמקים (שמביא לבסוף לאיבוד ההכרה וטביעה) יש מיד למשוך אותו למעלה ובד"כ אחרי הפחתת העומק "השיכרון" חולף-העליה לפני הים חייבת להיות כשבני הזוג צמודים.אם כללים אלו ואחרים היו נשמרים התאונה הייתה נמנעת.

במקרה השני מדריך צלילה שמוליק  ,  מוכשר ומיומן בוגר השייטת,העביר קורס צלילה לחבריו מקיבוצו דגניה ב' בין החניכים היה נבות ,בנו של יהודה שרת,קורסים אלו מיועדים לצלילה ספורטיבית עד עומק 30 מטר, בכדי לצלול לעומק כפול צריך לעבור בהצלחה קורס מדריכים בכירים,בכל אופן ירידה מתחת 30 מטר לחניכים במסגרת קורס צלילה היא עברה חמורה ביותר על חוקי הצלילה. נבות איבד את ההכרה במעמקים ורק תושיתו ומיומנותו המקצועית של המדריק שמוליק איפשרה לו להעלות את נבות בדרך בטוחה לפני הים ולהצילו בתהליך הנצלה שמתחיל במעמקים ,נמשך על פני המים ובסוף ביבשה-נבות ניצל אבל רבים אחרים לא זכו.

במהלך הסרט מדגים ד"ר יהודה מלמד תהליך שכרון מעמקים באמצעות "צלילה" בתא לחץ. יהודה מומחה עולמי לרפואת צלילה ומפקד מחלקת רפואה בעבר בחיל הים,שרבים חייבים לו את חייהם מטיפוליו באמצעות תא הלחץ לאחר תאונות, כיום יהודה  מנהל מחלקה היפרברית במרכז רפואי אלישע בחיפה -שם מטפלים בפצעים או זיהומים באמצעות חמצן בלחץ גבוהה בתא לחץ. את יהודה אני פוגש מעת לעת באלישע, בעבר עם יהודה, יעל ארצי שכתבות שלה מתפרסמות באתר שלנו ואחרים השתתפנו יחד במשלחות לחקר ים, יהודה היה הראשון שקיבל הסמכה להדרכת צלילה בחו"ל והעביר בהמשך את קורס מדריכי הצלילה הראשון בארץ-חתימתו על תעודת המדריך שלי. במלחמת יום כיפור הייתה לי פגישה אקראית מרגשת עם יהודלה על ציר עכביש כשפקד על יחידה של סיירת שקד.

גייזי.