Get Adobe Flash player

מפלורי ומיאיר:חגיגות ה 100 לריאלי

 היינו בחגיגת מאה שנות הריאלי.

בנה של פלורי למד והיום מלמד בריאלי.

בני הבכור למד בפנימיה הצבאית.

דודתי למדה בו בסוף שנות השלושים וגם

ילדיה בזמנם.אני שולח התמונות שצילמתי.

בברכה פלורי  ויאיר

מצגת > מצילומי יאיר