Get Adobe Flash player

יעל איתיאל :תתחילו להתרגל - שמונֶה עשרֵה

   זו מכת מדינה    שלוקים בה שדרני רדיו וטלוויזיה , סופרים ,מוזיקאים  ,אנשי ציבור , שרי ממשלה  ואפילו אנשי חינוך ומורים ! גם דתיים שמתפללים שמונה עשרה כל יום טועים כשאומרים את המספר 18 עם פתח בנון : אין מילה כזו בעברית !

   צריך לומר :  אלפיים ו-  שמונֶה עשרֵה

   תפילת  שמונֶה עשרֵה

אני בת    שמונֶה עשרֵה

גם אני בן  שמונֶה עשרֵה

  תתרגלו מעכשיו לכבד את  

 השנה הקרובה בעברית נכונה!

 תשמרו על השפה שלנו.

יעל איתיאל חרלף