Get Adobe Flash player

יעל איתיאל :תתחילו להתרגל - שמונֶה עשרֵה

   זו מכת מדינה    שלוקים בה שדרני רדיו וטלוויזיה , סופרים ,מוזיקאים  ,אנשי ציבור , שרי ממשלה  ואפילו אנשי חינוך ומורים ! גם דתיים שמתפללים שמונה עשרה כל יום טועים כשאומרים את המספר 18 עם פתח בנון : אין מילה כזו בעברית !

   צריך לומר :  אלפיים ו-  שמונֶה עשרֵה

   תפילת  שמונֶה עשרֵה

אני בת    שמונֶה עשרֵה

גם אני בן  שמונֶה עשרֵה

  תתרגלו מעכשיו לכבד את  

 השנה הקרובה בעברית נכונה!

 תשמרו על השפה שלנו.

יעל איתיאל חרלף

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries