Get Adobe Flash player

אשר רון: זרעים ברוח

אשר רון: זרעים  ברוח

השראה העניקה לי , מבלי שידעה

השראה קיבלתי מנערה צעירה

צעירה לנצח , כתבה שירים בגולה

עלתה למולדת להגשים חלומה

לבנות כאן בית , להקים מדינה

השראה שאבתי , משירים שכתבה .

 

שיר אם כתבת , הוא לא רק שלך

כזרע ברוח , יתעופף בשממה

סופו שינחת על קרקע טובה

ישלח שורשים , יעלה ויגבה

יוציא ניצנים , יפריח פרחים

יניב פירות וזרעים

יבשילו

ימתינו

לעובר אורח

למשב רוח ערב קלה

לבואה של סופה

יתפזרו 

יפלו

ינחתו בדממה על אדמה פוריה

יתפללו חרישית לגשם , למים

להרוות הצמא

וחוזר חלילה ...

 

אותי לא הכירה

אני הכרתי אותה

מכיר את שיריה

מכיר את פניה

מכיר את דמותה

לא , לא זוכר אם הייתה לה צמה .

 

נערה צעירה , כתבה שירים בגולה

השראה שאבתי משירים שכתבה

שיריה נבטו והצמיחו תבואה

אוי מה חבל

היא לא זכתה

לקצור יבולה .   

   אשר רון (בחמוצקי)     דצמבר  20

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries