Get Adobe Flash player

אשר רון :מועצת החכמים

 מבזק !

משבדיה , משטוקהולם הגיע מברק

ועדת פרס הנובל עכשיו מודיעה :

תגלית השנה , המצאה מופלאה

יש תרופה !

המעלימה קמטים

מרזה שמנים

מאריכה החיים במאתיים שנים .

 

הופה ! יש בעיות   

מפה לאוזן השמועות לוחשות

"מועצת החכמים" , "צדיקים מופלגים"

הכריזו על עצמם , שליחי אלוהים

חקרו במקורות , בדקו שורשים

וכך הם קובעים :

התרופה , פותחה ע"י מדען פסול , וזהו מומו : 

נצר לתינוק בן זונה , ממשפט שלמה

שהמלך החכם השיב לאימו .

 

הבד"צ טוען , לתרופה אין הכשר

יצא פשקוויל בסוגיית הממזר :

בס"ד  

" לעולם לא נסלח , ואין מחילה

לממזר בן זונה לאם עבריה " .

 

נסבול חברייה , עד מאה ועשרים

נחזיר הציוד בריאים ושלמים

עם קילוגרמים עודפים

בתוספת קמטים 

לזכור , לא לשכוח , האויב הוא בפנים .

 

על התנ"ך וחוקי אלוהים    

השתלטו בבא בובות ,"מועצות חכמים" 

ואני רק כתבתי כמה מילים

מהעיתון לא קיבלתי (עדיין ) מכתב פיטורין

אני שוב חוזר , האוייב כבר בפנים .

                               אשר  רון      חשון  התשע"ד  

    

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries