Get Adobe Flash player

גרימי-העברה:השיר "צלם אדם"

  "צלם אדם"-שיר שנפסל בשנות השמונים(המלצת גרימי)

   http://www.youtube.com/watch?v=HIv9xblLOfU&

 גייזי: וזה מה שמצאתי אודות השיר:

ב-10 בדצמבר 1988, זמן קצר לאחר פרוץ האינתיפאדה הראשונה, הדהים אלמגור את המשתתפים בהפגנת שלום עכשיו בכיכר מלכי ישראל בת"א (כיכר רבין כיום) בנאום חריף בו האשים בפשעי מלחמה קצינים שהיו אחראים לטענתו להרג ילדים במהלך דיכוי ההפגנות הפלסטיניות, וקרא "להכין לעצמנו את כלובי הזכוכית שבהם נשב אנחנו"  

באותה תקופה כתב את שירו "צלם אדם" שהושר על ידי להקת פיקוד מרכז ומתייחס להתנהגות כוחות הביטחון ביהודה ושומרון:

כל בני האדם ברואים בצלם אלוהים,

כל בני האדם כולם ואין טובים יותר ואין שווים יותר, כל בני האדם ברואים

אז תן בנו כוח שלא לאבד את הצלם, צלם אדם,

תן בנו כוח, דווקא בימים האלה שלא לאבד את הצלם,

שלא ללכת בתלם המוכתם בדם,

דווקא בימים האלה, תן בנו כוח שלא לאבד את הצלם, צלם אדם

השיר והתקליטים עליהם הוקלט נגנזו‏‏‏‏  /

 אלמגור סיפר על אותה תקופה:

יצחק שמיר, שהיה בזמנו ראש   הממשלה, אמר שאני אחד הבוגדים שקמו למדינת ישראל ואז התחילה גם סדרה של איומים ברצח   על חיי ועל חיי משפחתי ואיחלו לי שאני אסיים את חיי כמו אבי בקרוב. הלכתי למשטרה  ... והמפקד של התחנה הסביר לי שזה סתם הוצאת קיטור... וקצת אחרי זה פוצצו לי את האוטו וניסו   לשרוף לי את הבית. אז הגיע אותו מפקד וביקש סליחה.

 

 

 

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries