Get Adobe Flash player

לכבוד ט"ו בשבט ביום 21.1.2019

"ט''ו בשבט, היום האמצעי בחודש שבט (החודש החמישי בלוח השנה העברי) איננו חג, כי אם מועד. בלוח השנה העברי, הוא נועד לציין את "ראש השנה לאילנות". בהלכה, ראש השנה לאילן (לעץ) הוא היום הראשון ממנו מתחילה הספירה בכל הנוגע למצוות החלות בארץ ישראל על פירות העץ, דוגמת ערלה, ביכורים, תרומה, מעשר ראשון, מעשר שני, מעשר עני ושביעית. בשל כך, בט"ו בשבט נוהגים בישראל לקיים נטיעת עצים בכל רחבי הארץ, לעסוק בענייני איכות הסביבה ואף לערוך "סדר ליל ט"ו בשבט", במסגרתו אוכלים משבעת המינים, המורכבים מגידולי ארץ ישראל. הוא מוזכר במשנה,  ואף נהגו  לחגוג בו את יום ההולדת של הכנסת בישראל.

כובע טמבל :  ראש השנה לאילנות

כל מה שצריך לדעת על ט"ו בשבט 2019

פריחת השקדיות הולכת ומקדימה

ק.ק.ל

זמרשת: השקדיה פורחת

פעילות ומשחקים לט"ו בשבט

קטעי וידאו לט"ו בשבט

חוה אלברשטיין >  פרח הלילך 

ט''ו בשבט בסן דיגו

 ט''ו בשבט בעין גב  

 חג לאילנות  

 נטיעות 

 השקדיה פורחת 

 שלג על עירי > נעמי שמר  

 גלריית הפרחים של יואב גרטמן

 גלריית הפרחים של גייזי,  

 גלרית הפרחים של נטע   

 

 זכרון מט"ו בשבט  בקרית חיים -    מאת גדעון שדמי ז"ל

(מאמצע שנות השלושים.)

עץ אחד בט'ו בשבט:

כל ילדי בית הספר נקראים לטעת עצים.

נוטעים את  שדרת  עצי השיטה, המשתרעת ממערב למזרח וחוצה את הרחובות א', ב', ג' .

מספרים לנו, שבנו של חיים ארלוזורוב, יבוא לטעת עץ בשדרה.

לא ראינו אותו ואיני יודע  אם העץ שניטע על ידי בנו של ארלוזורוב, סומן.

אני זוכר שהיינו מאד נרגשים.

גדעון