Get Adobe Flash player

אשר רון: "גשמי נובמבר" - לזכר חביבה רייק

מאשר רון :

(היום , השביעי בנובמבר ואצלנו אין יום בלוח שלא נרשם בו אירוע)

גשמי  נובמבר

חביבה  שלנו  , חביבה  רייך

היבלות ברגלייך , הנחישות בעינייך

מפקדך * בפלמ"ח לעולם לא ישכח

הצצה קלה  במסע של חייך  .

 

חביבה וחנה צנחניות ראשונות

שליחות , מסירות , נחישות וגבורה  .

אתכן לא נשאל שאלות נדושות

מה עשיתן בשביל מדינה  .

 

עצרו רק לרגע  , אני שומע קולות

זה קורה לי ביום ובעיקר בלילות  ...

גשמי נובמבר  - ברכה  לשדות

הטיפות מלוחות  - הצנחניות  בוכות  ...

 

מסילות ברזל , קרונות , רכבות

רכבות  משא  נוסעות וחוזרות  .

גלגלים  חורקים  ,  זעקת תינוקות  

זעקת תינוקות ותפילת אמהות  ...

 

במחשבה קדימה וגם לאחור

רכבות המוות , מי יכול היה לעצור  ?

הצנחניות  הקשוחות ?

קולו של האור   ?

קול טהור המאיר את רוע השחור  ?  

 

מדוע בוכות  ?

על שלא יכלו לאותן רכבות  ?

על העינויים ועל הזוועות  ?

ואולי בוכות הן  , בחשאי בלילות  

על מה שממעל , עכשיו הן רואות  ? ? ?

 

גשמי נובמבר  - ברכה לשדות

השנה  , אין חורף 

יבשו הדמעות  ...  

 

חנה סנש הוצאה להורג ע"י הנאצים  ב -  7.11.1944

חביבה רייך הוצאה להורג ע"י הנאצים ב-  20.11.1944

* אורי יפה , מפקדה של חביבה בפלמ"ח , תיאר את קשיחותה

  בעת מסע אימונים מפרך .

 

אשר  רון          7.11.2008  עדכון  7.11.2010  

         תמונה>  בירקנאו