Get Adobe Flash player

חן יחיאב הלך לעולמו - מאת אלי פטישי

חודש ימים לאחר פטירתה של פרחיה יחיאב עזב אותנו גם בעלה חן יחיאב.

חן בחייו היה פעיל בהנהלת בית נגלר, התנדב למשטרת התנועה

ולמרות שלא נולד בקריה, דאג ופעל רבות לשמור על צביונה.

לא לחינם זכה באות יקיר הקריה.

לא נותר לנו במצב הנוכחי אלא להתאבל בבתינו על לכתו.

 אלי

 

חן היה פעיל בהנהלת בית נגלר      <    תמונה  

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries