Get Adobe Flash player

ד"ר צבי גנין בן קרית חיים, היסטוריון ומתעד הקריה –הלך לעולמו

 

           

בוידאו>צבי מספר על תולדות מגדל המים   

 

 

תמונה > אצל יעל ישראלי לרגל השקת ספרה "לילות פרומים"    /2003/ 

תמונה>בנוער העובד ילידי 1931    

 תמונה>הספר  

פרקי קרית חיים = דפים מספרו של ההיסטוריון בן הקריה הד"ר צבי גנין

                       נסיון באוטופיה עירונית    1983 - 1933

 דפי הספר >   http://www.flickr.com/photos/geyzi_shavit/sets/72157610795862092 

 

 בתל אביב באותם ימים  פחות מ-10% היו בתנועות הנוער,הרי בקריה המספר של בני הקריה בתנועות הנוער החלוציות היה בסביבות 90% :מה שמסביר את ייחודם של בני הקריה בנאמנות לערכים והשרות למען המדינה ,בהצטיינות ובהערכה לה זכו בכל התחומים..... ובגאוות היחידה !

שורות הסיכום על תנועת הנוער בספרו של ההיסטוריון בן הקריה הד"ר צבי גנין:

http://www.flickr.com/photos/geyzi_shavit/3280280725/in/set-72157610795862092  

 

 

קראו על הנוער העובד, השומר הצעיר , גורדוניה-ימי בראשית וכל מה שביניהם

תנועת הנוער עמוד 11:

 http://www.flickr.com/photos/geyzi_shavit/3281097572/sizes/o/in/set-72157610795862092 

תנועת הנוער עמוד 12:

http://www.flickr.com/photos/geyzi_shavit/3281104254/sizes/o/in/set-72157610795862092

תנועת הנוער עמוד 13:

http://www.flickr.com/photos/geyzi_shavit/3281103944/sizes/o/in/set-72157610795862092

תנועת הנוער עמוד 14:

http://www.flickr.com/photos/geyzi_shavit/3281103598/sizes/o/in/set-72157610795862092

תנועת הנוער עמוד 15:

http://www.flickr.com/photos/geyzi_shavit/3280283025/sizes/o/in/set-72157610795862092

תנועת הנוער עמוד 16:

http://www.flickr.com/photos/geyzi_shavit/3281102906/sizes/o/in/set-72157610795862092

תנועת הנוער עמוד 17:

http://www.flickr.com/photos/geyzi_shavit/3281102590/sizes/o/in/set-72157610795862092

תנועת הנוער עמוד 18:

http://www.flickr.com/photos/geyzi_shavit/3281102314/sizes/o/in/set-72157610795862092

תנועת הנוער עמוד 19:

http://www.flickr.com/photos/geyzi_shavit/3281102004/sizes/o/in/set-72157610795862092

תנועת הנוער עמוד 20:

http://www.flickr.com/photos/geyzi_shavit/3280281387/sizes/o/in/set-72157610795862092

תנועת הנוער עמוד 21:

http://www.flickr.com/photos/geyzi_shavit/3280281033/sizes/o/in/set-72157610795862092

 

הסיכום > http://www.flickr.com/photos/geyzi_shavit/3280280725/in/set-72157610795862092   

 

כיצד לדפדף באלבום  >    הסבר

האלבום המלא  >  http://www.flickr.com/photos/geyzi_shavit/sets/72157610795862092

 

 בתל אביב באותם ימים  פחות מ-10% היו בתנועות הנוער,הרי בקריה המספר של בני הקריה בתנועות הנוער החלוציות היה בסביבות 90% :מה שמסביר את ייחודם של בני הקריה בנאמנות לערכים והשרות למען המדינה ,בהצטיינות ובהערכה לה זכו בכל התחומים..... ובגאוות היחידה !

שורות הסיכום על תנועת הנוער בספרו של ההיסטוריון בן הקריה הד"ר צבי גנין:

http://www.flickr.com/photos/geyzi_shavit/3280280725/in/set-72157610795862092

 

 

אבישי ברק: לזכרו של צבי גנין

 

צבי גנין, היה מורי ורבי בנושא קרית-חיים, מהפגישות, מהשיחות וכמובן מספרו קרית-חיים – נסיון באוטופיה עירונית, ספגתי את האהבה לתולדות הקריה, למייסדי הקריה, לרעיון השיתופי ולתמימות של אותם ימים ראשונים.

 

נפגשתי עמו בביתו בכפר-סבא, התייעצתי עמו בנושאי שילוט אתרים בקריה ולמרות שעזב את הקריה לפני שנים צמא היה לכל ידיעה חדשה מהקריה, כאב את כאב הריסת מגדל המים, את מחיקת תמונתו של חיים ארלוזורוב מהלוגו של ועד קרית-חיים ואת אובדן בית ליבשיץ ענבי למטרות מסחר.

 

בערב פסח האחרון התקשר לברכני בברכת חג שמח, סיפרתי לו על הפעילות בבית יד לבנים ולהגנה בקריה, בנושאי מורשת והנצחת הנופלים, צבי התעניין באנדרטה החדשה לנופלי הקריה ושמח שספרו משמש כתנ"ך למדריכים ולמתנדבים.

 

אזכור אותך תמיד, נוח בשלום על משכבך.

 

 ידידך אבישי ברק.

 

קרית חיים

 

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries