Get Adobe Flash player

יורם סתו : חברנו היקר מוטק'ה ברק קרבצ'יק הלך לעולמו

                                            

יהי זכרו ברוך ומנוחתו עדן !    

זה עתה קבלתי את ההודעה המצערת מרונית, בתו של מוטק'ה, שגרה בסן דייגו.

מניח שהלוויה תהיה בקבוץ גדות, מקום מגוריו.

למאירה ובני המשפחה, משתתף בצערכם הכבד ושולח לכם את תנחומי.

מי יתן ולא תדעו יותר צער !

יורם.

 

 >זוג צעיר

> עם יורם סתו שיבדל''א   

 <בכתה ז'

<   באינטר

 <   צילום לחג עצמאות  

<   מוטקה באינטרנט  

 

  אלבום > עבודות עץ של מוטקה   

גלרייה>צילומי מוטקה  

 

מסיפורי מוטקה ברק :

נפט פרץ בגדות  

עץ השקמה בקיבוץ גדות  

העונה בוערת

פרוק והרכבה  

עץ הברזל

הטיול לגלבינה-  היא הגילבון

שריפה בשדה חיטה

   האישה הגדולה עם חבילה קטנה

  חלוצי הפינוי

  התחביב:  נחשים

 פרה גועה ברפת

  קומזיץ  בחדר   

 גלגולו של סוודר 

 לאן הובילו העקבות ?

 תרנגול שומר בדיר הצאן 

 סיוע בעת צרה  

  נסיון החטיפה    

 סיפור של קיץ 

סיפור של קיץ

צוצלת על חלוני.

 מים "מורעלים" במדבר סיני

 

 

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries