Get Adobe Flash player

ריביק שני/גרומן: משפחת לכמן מרחוב ד'

 גילה לכמן/ יסעור חברתי צלצלה להודיע לי על פטירתו של גבי אחיה,   ברחוב ד' שלנו גבי היה שייך לגדולים  לחברים של אחיותיי.. אבל משפחת לכמן  הייתה משפחה מיוחדת ברחוב ד . זוכרת שבביקורים שלי אצל גילה נחשפתי פעם ראשונה לציור אמנותי שהיום אני יודעת שהוא של רות שלוס ותלוי בביתה של גילה.. חשיפה זו הייתה כה מיוחדת שהשאירה בי  אהבה לאמנות לכל חיי.,

משפחת לכמן  הייתה מיוחדת בתפאורת רחוב ד , משולבת בכל מה שהתרחש בשנים אלה בקורות המדינה. זוכרת את הקשר המיוחד שהיה בינכם השכנים, גילה מספרת את אהבתה לצפורה שיטוביץ בכל הזדמנות.. 

תהי נשמתו צרורה בצרור החיים..

ריביק

 

 גייזי:

בקרית הפועלים קרית חיים- בלטה משפחת לכמן   במה שאפשר להגדיר רוחניות, בתרבות השכלה ובהלכות חיים, ויחד עם זאת  קשורה ונטועה עמוק בהווי הקריה והקשר החזק למשפחות . הם היו שכנינו ,השכלתם הייתה רחבה משל הורי, אבל לא היה בהם שמץ של התנשאות, להפך הם היו שכנים נהדרים חברותיים אוהבים-אנשים נפלאים. כאלו היו גם ילדיהם גבי ז"ל וגילה שתבדל"א.

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries