Get Adobe Flash player

רחל ועמוס קידר: חברנו היקר מיכה הלוי הלך לעולמו

הלוויה היום בשעה  16:00 בקיבוץ עינת - יום א׳ 27/05/18 

שיבעה יושבים מגדל המנורה 14 דירה 7 מודיעין. 

בצער רב קיבלנו , את את הידיעה שחבר ילדותנו

                מיכה הלוי

  הלך לעולמו - 

   יהי זכרו ברוך לעד !

 ציפי היקרה - שלא תדעי עוד צער את ומשפחתך,

  רחל ועמוס קידר

                     

לזכר חברנו היקר מיכה הלוי