Get Adobe Flash player

ישראל זיסק : יום הזיכרון לדוד שלי: ישראל גלבוס ז"ל

בס"ד,

היום, יום הזיכרון לדוד שלי: ישראל גלבוס ז"ל, איש קק"ל,

אשר נרצח על ידי מחבלים שחדרו מלבנון,

52 שנה להרצחו.

יהי זיכרו ברוך.

אני נקרא על שמו.

קק"ל הקימו ליד קבוץ יראון,

פינת ישיבה בצל עצים לזיכרו.

מצורף למייל תמונה של המקום.

מוזמנים לבקר.

אלבום>תמונות

 

http://www.kkl.org.il/?catid=%7BC3402910-E82F-45AB-9855-690C67D1F29F%7D

יש ללחוץ על כתובת האינטרנט.

שבת שלום.

ישראל זיסק

 

יהי זכרו ברוך.

בברכה,

ישראל זיסק