Get Adobe Flash player

אבישי ברק: לזכר יוסקה ושמואליק שוחט-בני קרית חיים

אודות>נושאת המטוסים בוש   

ביקור נושאת המטוסים "בוש" העוגנת במימי המפרץ, העלתה בי זיכרונות מביקור של נושאת מטוסים של צי ארה"ב, בתחילת שנות התשעים של המאה הקודמת, גם היא, בגלל ממדיה הגדולים עגנה במימי המפרץ,זה היה ליל ששי חורפי, מטוס פנטום טס מעל הים ומטיל נורי תאורה, כל מימי המפרץ הוארו,מיד החלו שמועות על חולית מחבלים שנתגלתה, למחרת השכם בבוקר מסוקים של נושאת המטוסים מלווה באנשי צפרדע. סרקו לאורך חופי הקריה דרומה עד לשפך נמל הקישון.

נתברר שאמש מלחי האניה ירדו לבלות בחוף וכדרך מלחים לגמו בירה ויינות בכמויות, שוטרי משטרה צבאית של האניה, אספו את השתויים, העבירו אותם לרציף בנמל, שמשם יצאו ספינות מנוע של "העוגן" לאניה, את אותם השתויים אזקו אנשי המ.צ. של הצי והפליגו לספינה, ליד המעגנה של נושאת המטוסים , בא גל גדול והפך את סירת המנוע, המלחים האזוקים ירדו למצולות יחד עם הסירה. וכאן באה הנקודה הקריתית, משיט הספינה היה בן הקריה יוסקה שוחט ז"ל, איש הפלי"ם מרחוב ב., שכנם של אברהם ארליך ואמנון ליסובסקי יבדל"א.  אחיו שמואליק נפל במלחמת ששת הימים ואמו חנה הייתה מהאחיות ה ציבוריות, הוגש נגדו כתב אישום, איני זוכר איך נסתיים המשפט, אך בשנת 1996, נפטר מדום לב.

יהא זכרם לברכה של כל בני משפחת שוחט .

ספר הפלמ"ח >  יוסקה שוחט

נזכור את כולם >  שמואליק  שוחט ז"ל