Get Adobe Flash player

עלי כהן : בולי ירושלים במצור

 

                        בולי ירושלים במצור

                          מאת  עלי כהן

הייתי, כמו רבים בני גילי, אספן של בולים. תחת השם "פלשתינה(א"י) " היו בולים עם תמונות של מגדל דוד, מסגד עומאר, קבר רחל  ועוד. השגתי לאוספי גם בולים מראשית המנדט וחשבתי שהאוסף שלי הוא "ענק". בימי המצור על ירושלים היו לנו, הילדים, בעיות אחרות לעסוק בהן. היו הפגזות והלכנו בשעות הפנאי מההפגזות לחפש "רסיסים" – חתיכות מתכת שפגז המרגמה הותיר אחריו. דודי, שהיה בעל חוש לגודל השעה, קנה בבית דואר אליו הזדמן בימים הקשים , מספר בולים שבאו להיות במקום בולי המנדט שנסתיים זה עתה – בולים של הקרן הקיימת עם מפת הארץ ודפוס רכב שבו היתה המילה דואר וכן ערך הבול- 5,10 ו-25 מאי"י- מיל ארץ ישראלי. הוא שלח לנו מעטפה ועליה שני בולים כאלה. עד היום אני מחפש כמו משוגע את אותה מעטפה, שערכה הבולאי, ההיסטורי והמעשי לא קטן ואינני מוצא – חלף עם הרוח?. אולי יום אחד עוד אמצא. בינתים אני יכול רק להשתעשע במחשבה שיום אחד אהייה עשיר....בסקירה רשמית של דואר ישראל אנחנו מוצאים את הדברים הבאים "הדואר בראי הזמן"  על הדואר בירושלים במצור

בראשית מאי 1948 (טעות: ירושלים נותקה כבר במרץ ורק לקראת פסח, ב-21 באפריל, הצליחו להעביר שיירת אספקה ענקית אחת- ע.כ.) נותקה ירושלים משאר חלקי הארץ והייתה נתונה במצור. במשרדי הדואר הצטברו עשרות שקי דואר למשלוח. ב - 9 במאי נפתח הדואר הראשון בעיר ע"י "מנהלת העם", ובבית ברניך, שליד מתחם רטיסבון, נפתח משרד לעבודות דואר פנימיות. עבודת ההכנה של הבולים ומיון המכתבים וריכוזם היה בבניין ע"י רטיסבון. באותו יום נפתחו שלושה סניפי דואר, בשכונת גאולה-מאה שערים, בשכונת מחנה -יהודה וברחביה. חולקו אז רק המכתבים בתוך העיר. והדוורים חירפו נפשם. אותו יום היה גם ראש חודש אייר, רבים צבאו על סניפי הדואר וכולם "חשו את משק ההיסטוריה" וציפו לבול העברי הראשון.

 בולי המצור-1     

  בולי המצור-2     

  בולי המצור-3                  

    בולי המצור-4   

עיתון המגן וירושלים במצור 1948   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries