Get Adobe Flash player

עלי כהן: ריכוז תכניות "עמוד האש" ו"תקומה"

ריכוז תוכניות "עמוד האש" באתר הישן/שורשים 

 תקומה:

" 50 השנים הראשונות" היא סדרת טלוויזיה תיעודית של הערוץ הראשון אשר שודרה בשנת 1998, לציון 50 שנה להכרזת העצמאות, ומספרת על ההיסטוריה של מדינת ישראל. זוהי למעשה סדרת ההמשך לסדרה "עמוד האש" והיא ממשיכה מן המקום שבו עצרה הסדרה הקודמת. בין הנושאים שנידונו ב-22 פרקי הסדרה: העלייה לישראל, יחסי דתיים-חילוניים, תולדות המהפכים הפוליטיים והכלכליים, המלחמות, יחסי החוץ של ישראל, האינתיפאדה הראשונה, פיגועי הטרור והסכמי השלום.


1. "דור בארץ" - המרד הערבי הגדול והמאבק בבריטים (1936 - 1947)
חלק 1  חלק 2  חלק 3

2. "מדינה בדרך" - מלחמת העצמאות והכרזת המדינה (1947 - 1948)
חלק 1  חלק 2  חלק 3

3. "מגש הכסף" - הדיפת צבאות ערב והסכמי שביתת הנשק (1948 - 1949)
חלק 1  חלק 2  חלק 3

4. "קיבוץ גלויות" - העלייה ההמונית (1948 - 1955)
חלק 1  חלק 2  חלק 3

5. "עם במדים" - פעולות התגמול ומבצע סיני (1949 - 1956)
חלק 1  חלק 2  חלק 3

6. "בצל השואה" - שתיקת הניצולים ומשפט אייכמן (1948 - 1961)
חלק 1  חלק 2  חלק 3

7. "הגידו כן לזקן" - מנהיגותו של דוד בן-גוריון (1948 - 1956)
חלק 1  חלק 2  חלק 3

8. "קו פרשת המים" - מלחמת ששת הימים (1967)
חלק 1  חלק 2  חלק 3

9. "מעולם מצבנו לא היה טוב יותר" –

ישראל בין מלחמת ששת הימים למלחמת יום כיפור (1967 - 1973)
חלק 1  חלק 2  חלק 3

10. "רעידת אדמה" - מלחמת יום הכיפורים (1973)
חלק 1  חלק 2  חלק 3

11. "האופסימיסט" - ערביי ישראל ממלחמת העצמאות עד "יום האדמה"

(1948 - 1967)
חלק 1  חלק 2  חלק 3

12. "ישראל השנייה" - המחאה העדתית והמהפך הפוליטי (1959 - 1981)
חלק 1  חלק 2  חלק 3

13. "הלנצח תאכל חרב?" - הסכם השלום עם מצרים (1977 - 1979)
חלק 1  חלק 2  חלק 3

14. "אתחלתא דגאולה" - התנחלויות "גוש אמונים" (1973 - 1982)
חלק 1  חלק 2  חלק 3

15. "בנתיב הטרור-בילאדי בילאדי" - ישראל נגד ארגוני הטרור הפלסטיניים

 (1976 - 1982)
חלק 1  חלק 2  חלק 3

16. "סדק בבית" - מלחמת לבנון (1982)
חלק 1  חלק 2  חלק 3

17. "תנו לחיות בארץ הזאת" - כלכלה מימי הצנע ועד נפילת הבורסה

(1949 - 1983)
חלק 1  חלק 2  חלק 3

18. "שלח את עמי" - ישראל ויהדות ברית המועצות (1948 - 1993)
חלק 1  חלק 2  חלק 3

19. "בבל וירושלים" - ישראל ויהדות ארצות הברית (1948 - 1993)
חלק 1  חלק 2  חלק 3

20. "הכותל וההר" - יחסי חילונים ודתיים (1948 - 1993)
חלק 1  חלק 2  חלק 3

21. "האבן וענף הזית" - האינתיפדה הראשונה והסכם אוסלו (1987 - 1993)
חלק 1  חלק 2  חלק

22. "שלום חבר" - מהסכם אוסלו ועד רצח רבין (1993 - 1995)
חלק 1  חלק 2  חלק 3

 

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries