Get Adobe Flash player

עמליה כהן/הרשקוביץ-תגובה לכתבה על בתי קברות ברוסיה

אני מודה לדני שמחוני על שבעקבות הכתבה שלי - אודות הצייר יצחק-איזק לויתן - הוסיף פרטים מהויקיפדיה. איזק לויתן היה בן דוד מדרגה ראשונה של סבתי חיה ז'ולטי לבית לויתן.    בת דודתי רות גיל ואני כותבות עכשיו ביוגרפיה מדעית עליו