Get Adobe Flash player

ד"ר מרדכי נאור:השביתה במפעל פחטר-הופמן בחיפה

 לגייזי שלום,

אני יכול לתת לך שתי תשובות, חלקיות, ביחס למפעל פחטר בחיפה. המדובר בשביתה גדולה שהייתה במפעל, שייצר את עמודי המתח הגבוה הראשונים של חברת החשמל בסוף שנות ה-20. ייתכן ששם ייצרו גם ציוד נוסף, כגון הקטרים הקטנים שמשכו את הקרונות על גבי פסים צרים ברחבי מפעל נהריים. פרטים על כך מופיעים בספרי "ברכת החשמל", הוצאת יד יצחק בן-צבי, 2003,  עמ' 91-90, וכן בספרו של שבתי טבת, קנאת דוד, חיי בן-גוריון, ב', הוצאת שוקן, , עמ' 472-456.  ובעצם, למה שלא תפנה לארכיון המשובח מאוד של חברת החשמל, הממוקם בחוף שמן, בבניין ההיסטורי של הנהלת חברת החשמל, הצמוד לתחנת הכוח הישנה, חיפה א'?  הם תמיד עוזרים.

 

 

בידידות,

מוטקה
הנכם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו:
www.naormor.co.il

 

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries