Get Adobe Flash player

גייזי: חידת פחטר-הופמן והקטר בנהריים

בתחילה קבלנו מהארכיון המשפחתי של משפחת לנדסברג , ע"י יהודה להב, תמונה של שביתת פועלי פחטר-הופמן בחיפה" וחיפשנו את פישרה ?  לאחר חיטוט בגוגל, התברר לי שחברת "פחטר-הופמן" בית החרושת הראשון בת"א בנה קרוניות לקטר שעסק בעבודות  התשתית לבניית תחנת הכוח  בנהריים. אבל לא מצאתי קשר לשלוחה בחיפה של המפעל.

 תמונה > שביתת פועלי מפעל פחטר-הופמן בחיפה

את המידע על המפעל מצאתי בסיפור המרתק על הקטר של נהריים:

סיפור הקטר מנהריים  

 

רוב הקרוניות לרכבת, הקרויות "קרוניות משפכים מתהפכות" יוצרו במיוחד עבור חברת החשמל, לצורך בניית התחנה בנהריים, על-ידי "בית חרושת פחטר את הופמן ובניו לברזל ויציקה" בתל-אביב

כשהגיע סיפור הקטר עם התמונות שבו לידיעת יהודה, הוא שלף מהארכיון המשפחתי שתי תמונות מעבודות התשתית לתחנת הכוח בנהריים, ובאחת מהן  נראה אביו עם קבוצת פועלים ליד קטר דומה מאד עד זהה ל"קטר מנהרים"  :

  יעקב לנדסברג ליד הקטר  בנהריים 

 עבודות התשתית למפעל תחנת הכוח בנהריים 

 

שאלתי מופנת ל"ילדי נהריים" או ליודעי ההיסטוריה האם ידוע להם על המפעל "פחטר-הופמן", אולי הייתה לו שלוחה בחיפה שהייתה הקבלן שסיפק פועלים לנהריים ? או כל מידע נוסף שישפוך אור  או קשור אפילו בעקיפין לסיפור שכאן.  גייזי

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries