Get Adobe Flash player

אבישי ברק:עצומה להצלת בית הנוער העובד מהריסה

http://www.atzuma.co.il/kenkiryathaim

 

קרית חיים הצטיינה גם בעבר בחוסר יחס לשימור סמליה (ראו מגדל המים)

  גם סניף הנוע"ל ,מבנה הבטון הראשון של סניף תנועתי בארץ,הוקם כיד זכרון

לשלושה נופלים בינהם בן הקריה, ושני מדריכים מהתנועה שנפלו במארב

בחוזרם מביקור בחניתה,בית שבו התחנכו רבים מאד ובו התקיימו פעילויות

שתרמו רבות להיסטוריה של הקמת המדינה, חלילה שיהרס המבנה.

המלצתי לפנות למיצנע וליעלון חניכי הסניף הזה ולנשיא המדינה שהיה

 מזכיר הנוער העובד בשעתו

תמונה>בית הנוע"ל

גייזי

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries